bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
NABÓR na wolne stanowisko pracy strona główna 

Zobacz:
   Sekretarz Gminy Kiełczygłów
   Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych
   Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych oraz Ochrony Danych Osobowych
   Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie
   Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
   Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola
   Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
   Informatyk Urzędu Gminy Kiełczygłów
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie
   Kierownika Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie
   Stanowisko ds. ewidencji ludności
   Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
   Księgowa ds. oświaty i GOPSu
    Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
   Inspektor ds. oświaty
   Inspektor ds. produkcji rolnej
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl