bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > Sesja 13 - 17 marzec 2016r. strona główna 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chorzewie

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 601/2, 605, 625, 627, 628 oraz części działek nr ewid. 601/1, 602, 603/1, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 648, 1785, 1786, 833, 834, 835, 836, 83

Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2016 rok

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kiełczygłów na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:24:27.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:24:27
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl