bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew strona główna 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-19 07:55:22 | Data modyfikacji: 2016-10-19 07:56:21.

PRZETARG nieograniczony na Dostawę
fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP
Chorzew

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 18.10.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis zamawianego przedmiotu

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie

Załącznik Nr 4 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. przynależność do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 12.10.2016r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 13.10.2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:38:05 | Data modyfikacji: 2016-10-10 14:46:33.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:38:05
Data modyfikacji: 2016-10-10 14:46:33
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl