bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie strona główna 

Unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia Nr ZP.271.1.2016r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-11-25 15:56:31.

Protokół z otwarcia ofert z dnia
25.11.2016r.

 Protokół z otwaria ofert - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-11-25 15:54:38.

PRZETARG nieograniczony na Przebudowa i
rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową
sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia
09.11.2016

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 25.11.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem. Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa w pliku winzip.


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiona w pkt. V i pkt. XIII ust. 1

Załącznik Nr 1 - Wzór umowy

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy poprawiony

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót poprawiony

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie spełnienie warunków

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykluczenie

Załącznik Nr 6 - Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 7 - wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie uprawnienia osób

Załącznik Nr 9 - Dokumentacja Projektowa

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Nr 1 z 16.11.2016r.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Nr 2 z dnia 17.11.2016r.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Nr 3 z dnia 22.11.2016r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:39:29 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:54:04.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:39:29
Data modyfikacji: 2016-11-09 12:54:04
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl