bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > Sesja 22 - 31 marca 2017 strona główna 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania GOPS

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie zmian w radzie sołeckiej

Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek za wodę

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na fundusz sołecki

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół

Uchwała w sprawie określenia stawki godzinowej przedszkole

Uchwała w sprawie określenia kryteriów

Uchwała w sprawie konsultacji społecznych

Uchwała w sprawie sprzedaży działek dla PGE

Uchwała w sprawie porozumienia z Gminą Siemkowice

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-01-22 11:46:59.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-01-22 11:46:59
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl