bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > Sesja 24 - 28 czerwiec 2017 strona główna 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu

Uchwała w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy

Uchwała w sprawie przekształcenia gimnazjum

Uchwała w sprawie zmian Szkoły w Chorzewie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-01-22 12:01:06.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-01-22 12:01:06
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl