bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > sesja 31 - 24 maja 2018 r. strona główna 

UCHWAŁA NR XXXI/189/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/190/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/191/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXI/192/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXI/193/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w

UCHWAŁA NR XXXI/194/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XXXI /195/ 2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojó

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:00:48.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:00:48
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl