bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. strona główna 

UCHWAŁA NR XXXII/196/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/197/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/198/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/199/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kiełczygłów do organu regulującego

UCHWAŁA NR XXXII/200/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXII/201/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2018-2

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:04:46.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:04:46
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl