bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Przetargi > Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży" strona główna 

Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr
109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży"

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży".


Termin składania Ofert - 24 września 2019r. godz. 09:00

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży"

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia spełnienie warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - oświadczenie nieuczciwa konkurencja

Załącznik Nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - oświadczenie prznależność do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 - projekt budowlany uproszczony

Załącznik Nr 11 - STWiORB

Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót

Projekt stałej organizacji ruchu

Protokół z otwarcia ofert strona 1

Protokół z otwarcia ofert strona 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:13:17 | Data modyfikacji: 2019-09-09 11:15:36.

Zobacz:
 Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe" .  Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów .  Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów .  Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r. .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK . 
Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:13:17
Data modyfikacji: 2019-09-09 11:15:36
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl