bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > - sesja 7 - 15 maja 2019 r. strona główna 

UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 w

UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie oraz Oceny Zasobów Pomocy

UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:23:14.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:23:14
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl