bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 strona główna 

Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie
Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2020 i
2022/2023

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2020 i 2022/2023".


Termin składania Ofert - 15 lipca 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dowóz dzieci do i ze szkół

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców

Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz autobusów

Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób

Odpowiedzi z dnia 07.07.2021 r. na zapytania z dnia 06.07.2021 r.

Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania z dnia 06 lipca 2021 r. do przetargu

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dot. Postępowania na DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓWW ROKU SZKOLNYM 2021/2022 i 2022/2023

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu

PONOWNA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-07-02 10:26:46 | Data modyfikacji: 2021-07-02 10:39:00.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK . 
Data wprowadzenia: 2021-07-02 10:26:46
Data modyfikacji: 2021-07-02 10:39:00
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl