bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus strona główna 

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus".


Termin składania Ofert - 20 sierpień 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 5.2 do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiar robót

Załącznik Nr 7 - STWIOR

Załącznik Nr 8 - Projekt budowlany

Załącznik Nr 9 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 10 - Oświadczenie RODO

Załącznik Nr 11 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dot. Postępowania na Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-08-06 18:06:42 | Data modyfikacji: 2021-08-06 18:20:51.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2021-08-06 18:06:42
Data modyfikacji: 2021-08-06 18:20:51
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl