bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 

sesja 3

 
Uchwała III/15/2002 ws. dokonania zmiany w uchwale Nr XVII/90/93 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady, zarządu i komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy i sołtysów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 16:22:52 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:27:11.
 
Uchwała III/16/2002 ws. dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:37 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:27:35.
 
Uchwała III/17/2002 ws. dokonania zmian w uchwale Nr II/8/2002 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, administracyjnej i psów.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:43 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:27:27.
 
Uchwała III/18/2002 ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:50 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:27:21.
 
Uchwała III/20/2002 ws. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 16:23:03 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:25:50.
 
Uchwała III/21/2002 ws. planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2003r

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 16:23:09 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:26:16.
 
Uchwała III/22/2002 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 16:23:15 | Data modyfikacji: 2003-07-02 16:26:45.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
   nadal obowiązujące
   Następna sesja
Data wprowadzenia: 2003-07-02 16:23:15
Data modyfikacji: 2003-07-02 16:26:45
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl