bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 strona główna 

Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie
Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2020 i
2022/2023

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023".


Termin składania Ofert - 16 grudnia 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dowóz dzieci do i ze szkół

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_1_-_FORMULARZ_OFERTY

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_2_-_OSWIADCZENIE

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_3_-_ZOBOWIAZANIE_PODMIOTU

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_4-_GRUPA_KAPITALOWA

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_5_-POSTANOWIENIA_UMOWY

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_6_-_DOSWIADCZENIE_ZAWODOWE

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_7-_OSWIADCZENIE_RODO

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_8_-_OSWIADCZENIE_WYKONAWCOW

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_9_WYKAZ_AUTOBUSÓW

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_10_-_WYKAZ_OSÓB

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_11_-_ Identyfikator postępowania na miniPortalu

Finansowanie zadania - Dowóz dzieci do szkół

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-02 11:23:28 | Data modyfikacji: 2021-12-03 13:12:32.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
Data wprowadzenia: 2021-12-02 11:23:28
Data modyfikacji: 2021-12-03 13:12:32
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl