Stanowiska

Stanowiska

Wójt Gminy Kiełczygłów - mgr Mariusz Mielczarek

Sekretarz Gminy - inż. Marek Kula

Skarbnik Gminy - mgr Przemysław Krężel

KIEROWNICY :

Kierownik Referatu Rozwoju - Grażyna Knop

Zastępca Kierownika USC - Grażyna Miś

Kierownik Referatu Ogólno - Organizacyjnego - Barbara Zdon

INSPEKTORZY :

Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych - Ewa Niciejewska

Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej - Mieczysław Majewski

Inspektor ds. ogólno - administracyjnych - Grażyna Kozłowska

Inspektor ds. Księgowości budżetowej - Urszula Foltyńska

Inspektor ds. produkcji rolnej - Elżbieta Trzcina

Inspektor ds. zobowiązań pieniężnych - Halina Wolnowska

Inspektor ds. wymiaru podatku - Barbara Dembińska

Inspektor ds. obronnych i ewidencji ludności - Grażyna Miś

Księgowa (obsługa oświaty i GOPS) - Zofia Surma

Inspektor ds. Obsługi Kasowej - Barbara Rogalewicz

REFERENCI I INNE STANOWISKA :

Referent - Katarzyna Beśka

Referent ds. ekonomiczno - finansowych - Paulina Sarzała

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ :

Kierownik GOPS - Elżbieta Boczek

Pracownik socjalny - Renata Lichnowska

Pracownik socjalny - Anita Kuśmierek

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Monika Knop - Piekara

Pracownik socjalny - Aleksandra Tąpała

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:57:53 | Data modyfikacji: 2018-11-26 13:48:52.
Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:57:53
Data modyfikacji: 2018-11-26 13:48:52
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl