Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Kiełczygłów
 
spis treści

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:26:00.
 
I. Wstęp

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:30:00.
 
II. Metoda opracowania strategii rozwoju

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:30:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 1)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:31:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 2-4)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:32:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 5)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:32:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 6-7)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 
IV. Wnioski z diagnozy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 
V. Analizy SWOT - sektorowe i zbiorcza

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 
VI. Cel główny i cele strategiczne rozwoju Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00.
 
VII. Monitoring strategii

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00.
Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl