Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne


OBWIESZCZENIA i INFORMACJE Dyrektora
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Poniżej umieszczamy OBWIESZCZENIA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego i INFORMACJĘ Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-07-16 10:41:03 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 7 lipca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:47:16 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:46:49 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:47:40 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia
25.05.2018r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-06-05 10:30:32 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-06-05 10:32:19 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-06-05 10:33:20 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.

Kurenda w sprawie zmianą sposobu
zagospodarowania i wykorzystania terenu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:56:24 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 29.07.2016r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:23:27 | Data modyfikacji: 2016-07-29 13:25:47.

Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:34:05 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:33:20 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kiełczygłów

 
Wniosek o wydanie Wypisu i Wyrysu z MPZP Gminy Kiełczygłów - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-08-04 09:36:16 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.

Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiełczygłów

Tekst Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów

MAPA Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-05-20 08:51:56 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-10 09:41:45 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-03-05 14:32:48 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.
OBWIESZCZENIE
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-22 08:17:22 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:17:59.
OBWIASZCZENIE
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-18 15:02:08 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:17:59.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu MPZP

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-21 14:07:19 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:17:59.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-02-14 14:02:07 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:17:59.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁODZKIEGO z dnia
31.01.2014r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-02-06 11:08:17 | Data modyfikacji: 2014-02-06 11:18:40.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:58:44 | Data modyfikacji: 2014-01-31 10:03:06.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:59:48 | Data modyfikacji: 2014-01-31 10:02:28.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-28 14:46:13 | Data modyfikacji: 2013-11-28 14:57:18.
 
Podsumowanie do w/w dokumentów - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-28 14:51:55 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/195/2013

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/196/2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/197/2013

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-28 15:03:51 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:02:14 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:40:32 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:40:14 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:36:37 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:35:59 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:31:57 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:31:08 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:33:59 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:20.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-04-19 09:57:44 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-11 09:52:14 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:29:57 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:29:38 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:29:02 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:28:43 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:28:11 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:27:36 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 
Uchwały_w_sprawie_MPZP_Gminy_Kiełczygłów_oraz_Studium_uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy_Kiełczygłów_-_pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 13:23:16 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.

Projekt studium

Studium uwarunkowań Gminy Kiełczygłów

Studium kierunków Gminy Kiełczygłów

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KIEŁCZYGŁÓW

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-30 08:44:22 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.

Prognoza oddziaływania na środowisko
ustaleń projektu studium

Załącznik nr 1 - system ekologiczny gminy

Załącznik nr 2 - tereny chronione akustyucznie

 
Program oddziaływania na środowisko - tekst

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-30 08:50:45 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-30 08:25:57 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.

Tytuł Uchwała oraz tekst jednolity Planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kiełczygłów

 
Uchwała nr. V/25/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-12-19 13:00:07 | Data modyfikacji: 2011-12-19 13:02:07.

ZAWIADOMIENIE z dnia 01.12.2011r.
 
Zawiadomienie - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:30:34 | Data modyfikacji: 2011-12-19 13:02:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-06-30 08:55:16 | Data modyfikacji: 2011-12-19 13:02:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-06-30 08:54:09 | Data modyfikacji: 2011-06-30 08:54:33.

OBWIESZCZENIE
Poniżej przedstawiamy OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:06:15 | Data modyfikacji: 2011-06-30 08:54:33.

DECYZJA NR 1/2008 WóJTA GMINY
KIEłCZYGłóW z dnia 31.03.2008r.

W załączeniu zamieszczona jest Decyzja Nr 1/2008 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31.03.2008r. wraz z załącznikiem Nr 2 - charakterystyka całego przedsięwzięcia - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w miejscowości Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczygłów.

Decyzja jest w formacie PDF.

 
Decyzja - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-04-04 09:56:34 | Data modyfikacji: 2008-04-04 09:59:38.
 
Załącznik Nr 2 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-04-04 10:00:02 | Data modyfikacji: 2008-04-04 09:59:38.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z
dnia 30.09.2008r.

Poniżej przedstawiamy Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Urzędzie Gminy Kiełczygłów na wniosek Gminy Rząśnia.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-09-30 14:59:07 | Data modyfikacji: 2008-04-04 09:59:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-09-30 14:59:30 | Data modyfikacji: 2008-04-04 09:59:38.

DECYZJA WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia
04.11.2008r.>/b>
Poniżej umieszczamy Decyzje wraz z załącznikiem Wójta Gminy Kiełczygłów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie odcinka drogi relacji Marcelin-Brutus-Rząśnia.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:03:13 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:04:50 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:04:57 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:05:04 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:05:11 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:05:17 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 06.01.2009r.

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06 stycznia 2009r. 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:11:01 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.

OBWIESZCZENIE z dnia 15.04.2009r.
Obwieszczenie

Powyżej umieszczamy Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Rząśnia - Brutus - Marcelin.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:27:52 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.

OBWIESZCZENIE z dnia 09.07.2009r.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-07-09 13:53:23 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.

OBWIESZCZENIE z dnia 22 lipca
2009r.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 22 lipca 2009r. o wydaniu decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-07-22 14:04:02 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:28:18 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:28:18
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl