OGŁOSZENIE o udzieleniu
zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-13 08:53:27.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-13 08:54:02.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia
09.06.2016r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:50:27.

Odpowiedzi na zaptytania
Wykonawców

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:41:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:42:02.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:42:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:24:17.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:26:50.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:27:22.

Przetarg Nieograniczony na Zakup energii
elektrycznej z dnia 24.05.2016r.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 03.06.2016 godzina 13:00, miejsce: W siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego- New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180a, 04-464 Warszawa


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.


 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Platforma Licytacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o spełnienie warunków

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-24 11:45:20 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:23:59.

Zobacz:
 Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2016-05-24 11:45:20
Data modyfikacji: 2016-05-30 13:23:59
Opublikowane przez: Marek Kula