> Sesja 15 - 11 lutego 2020

Sesja 15 - 11 lutego 2020

UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu

UCHWAŁA NR XV/111/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających

UCHWAŁA NR XV/112/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrz

UCHWAŁA NR XV/113/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/114/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkol

UCHWAŁA NR XV/115/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR XV/116/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeut

UCHWAŁA NR XV/117/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2020

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:01:29.

Zobacz:
 Sesja 14 - 09 stycznia 2020 .  Sesja 15 - 11 lutego 2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:01:29
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl