Sprostowanie
Numer: 176195 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008

Ogłoszenia zamieszczonego przez Urząd Gminy Kiełczygłów, 98-358 Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, tel. 043 8425022, fax. 043 8425022 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 172903/2008
W ogłoszeniu jest: Sekcja V: Udzielenie Zamówienia
V.4)Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 3.35/1km
Oferta z najniższą ceną: 3.35/1km/oferta z najwyższą ceną: 3.35/1km
Waluta: PLN
Powinno być: Sekcja V: Udzielenie Zamówienia
V.4)Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 4.02/1km
Oferta z najniższą ceną: 4.02/1km/oferta z najwyższą ceną: 4.02/1km
Waluta: PLN