bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY strona główna 

Przedmiotem zamówienia jest PONOWNY przetarg na "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie" zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 12.12.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem. Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa w pliku winzip.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz robót

Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca

Załącznik nr 8 - Oświadczenie usprawnienia osób

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 352608 z dnia 28.11.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA TREŚCI

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy ZMIANA TREŚCI

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca ZMIANA TREŚCI

Załącznik nr 3 - Wykaz robót - ZMIANA TREŚCI

Odpowiedzi na pytania mr 1 z dnia 29.11.2016r. - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie PONOWNY

Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 06.12.2016r. - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie PONOWNY

Odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 07.12.2016r. - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie PONOWNY

Dokumentacja projektowa - awaryjne ujęcie wody wraz z odbudową

Dokumentacja projektowa - awaryjne ujęcie wody wraz z odbudową MAPY

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.12.2016r.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:38:44 | Data modyfikacji: 2016-11-28 10:56:37.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:38:44
Data modyfikacji: 2016-11-28 10:56:37
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl