bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > Sesja 6 - 21 maja 2015r. strona główna 

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za 2014 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2015 rok

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2032”

Uchwała w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kiełczygłów do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:15:03.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:15:03
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl