Informacja o zwołaniu XXXIV sesji Rady
Gminy Kiełczygłów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XXXIV sesji Rady Gminy Kiełczygłóww sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie  sesji  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany w uchwale Nr XXXIII/231/22 Rady Gminy Kiełczygłów w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok,

2) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
4) upoważnienia Wójta Gminy Kiełczygłów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Rady Gminy Kiełczygłów i Przewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów,

6) przekazanie petycji dotyczącej zmian programu ochrony powietrza zgodnie z właściwością,
6. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje.
7. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Kiełczygłów

(-) Zenon Swędrak

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:43:47 | Data modyfikacji: 2022-04-22 08:31:23.
Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:43:47
Data modyfikacji: 2022-04-22 08:31:23
Opublikowane przez: Marek Kula