Wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy
Kiełczygłów - Rozstrzygnięcie konkursu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:31:42.

Wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy
Kiełczygłów

Aktualna Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy, uchwała w sprawie zmian w WPF, oraz uchwały dotyczące Emisji Obligacji sa już umieszczone.


Opinia RIO dotycząca uchwał w sprawie Emisji Obligacji zostanie umieszczona po jej otrzymaniu.


 

Zaproszenie do składania ofert wraz z SIWZ

Pakiet informacyjny

Uchwała XXXVI 253 2014 w sprawie zmian w WPF

Uchwała XXXVI 256 2014 w sprawie emisji obligacji

Uchwała XXXVI 257 2014 w sprawie emisji obligacji

Uchwała XXXVI 252 2014 w sprawie zmian w budżecie

Informacja o posiadanych akcjach i udzielonych poręczeniach

Opinia RIO dot praw prognozy kwoty długu

Opinia RIO dot proj budżetu na 2014 rok i deficytu

Opinia RIO dot proj WPF na lata 2014 - 2022

Opinia RIO dot wyk budżetu za 2012 rok

Opinia RIO dot wyk budżetu za 2013 rok

Opinia RIO dot wyk budżetu za I połr 2014 roku

Rb 27S za 2012 rok

Rb 27S za 2013 rok

Rb 27S za I półr 2014 roku

Rb 28S za 2012 rok

Rb 28S za 2013 rok

Rb 28S za I półr 2014 roku

Rb N za 2012 rok

Rb N za 2013 rok

Rb N za I półr 2014 roku

Rb NDS za 2012 rok

Rb NDS za 2013 rok

Rb NDS za I półr 2014 roku

Rb Z osoby prawne za 2012 rok

Rb Z osoby prawne za 2013 rok

Rb Z osoby prawne za I półr 2014 roku

Rb Z za 2012 rok

Rb Z za 2013 rok

Rb Z za I półr 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Stan zadłużenia Gminy Kiełczygłów

Uchwała XXXII 219 2014 w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała XXXII 220 2014 w sprawie WPF

Rb 27S za 3 kw 2014 roku

Rb 27S za 2011 rok

Rb 28S za 3 kw 2014 roku

Rb 28S za 2011 rok

Rb N za 3 kw 2014 roku

Rb N za 2011 rok

Rb NDS za 3 kw 2014 roku

Rb NDS za 2011 rok

Rb Z za 3 kw 2014 roku

Rb Z za 2011 rok

Odpowiedzi na zapytania

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:34:25 | Data modyfikacji: 2014-11-21 09:09:15.
Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:34:25
Data modyfikacji: 2014-11-21 09:09:15
Opublikowane przez: Marek Kula