Strategia Rozwoju Gminy Kiełczygłów
 spis treści

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:26:00.
 I. Wstęp

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:30:00.
 II. Metoda opracowania strategii rozwoju

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:30:00.
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 1)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:31:00.
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 2-4)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:32:00.
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 5)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:32:00.
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 6-7)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 IV. Wnioski z diagnozy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 V. Analizy SWOT - sektorowe i zbiorcza

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 VI. Cel główny i cele strategiczne rozwoju Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00.
 VII. Monitoring strategii

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00.
Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00
Opublikowane przez: Marek Kula