bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > Sesja 14 - 22 kwietnia 2016r. strona główna 

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za 2015 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2015 oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2016 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chorzewie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:28:40.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:28:40
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl