> Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów w 2019 r.

Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów w 2019 r.


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2019

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie: 30.000,00zł

Rodzaj zadania:
„Prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej i siatkówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 30 000-zł
( słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych)

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:29:36 | Data modyfikacji: 2019-02-26 11:02:43.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:33:24 | Data modyfikacji: 2019-02-26 11:02:43.

Uchwała w sprawie finansowania sportu w Gminie Kiełczygłów

Wniosek i sprawozdanie - pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:32:40 | Data modyfikacji: 2019-02-26 11:02:43.
Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:32:40
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl