„Program współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”


 


Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Rada Gminy Kiełczygłów uchwala roczny „Program współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.


Opracowany program stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Kiełczygłów oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych. Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustawach.


 


Wójt Gminy


/-/ Mariusz Mielczarek


 


Załączniki:

UCHWAŁA NR XXVIII/205/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-11-15 20:09:37 | Data modyfikacji: 2021-12-16 15:04:26.
Data wprowadzenia: 2021-11-15 20:09:37
Data modyfikacji: 2021-12-16 15:04:26
Opublikowane przez: Marek Kula