> Przetarg - Zakup energii elektrycznej

Przetarg - Zakup energii elektrycznej


OGŁOSZENIE o udzieleniu
zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-13 08:53:27.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-13 08:54:02.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia
09.06.2016r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:50:27.

Odpowiedzi na zaptytania
Wykonawców

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:41:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:42:02.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:42:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:24:17.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:26:50.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:27:22.

Przetarg Nieograniczony na Zakup energii
elektrycznej z dnia 24.05.2016r.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 03.06.2016 godzina 13:00, miejsce: W siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego- New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180a, 04-464 Warszawa


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.


 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Platforma Licytacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o spełnienie warunków

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-24 11:45:20 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:23:59.
Data wprowadzenia: 2016-05-24 11:45:20
Data modyfikacji: 2016-05-30 13:23:59
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl