INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-19 07:55:22 | Data modyfikacji: 2016-10-19 07:56:21.

PRZETARG nieograniczony na Dostawę
fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP
Chorzew

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 18.10.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis zamawianego przedmiotu

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie

Załącznik Nr 4 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. przynależność do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 12.10.2016r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 13.10.2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:38:05 | Data modyfikacji: 2016-10-10 14:46:33.

Zobacz:
 Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:38:05
Data modyfikacji: 2016-10-10 14:46:33
Opublikowane przez: Marek Kula