OGŁOSZENIE o udzieleniu
zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:11:46.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:13:57.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-04 08:52:38.

Przetarg nieograniczony z dnia 06 czerwca
2016r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 i 2017/2018"


Termin składania ofert: 21 czerwca 2016r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF i WORD)


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - druk oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie art.22 ust 1

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art.24

Załącznik Nr 4 - wykaz osób

Załącznik Nr 5 - wykaz autobusów

Załącznik Nr 6 - wykaz usług przewozu dzieci

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:54:28 | Data modyfikacji: 2016-06-06 14:04:18.

Zobacz:
 Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:54:28
Data modyfikacji: 2016-06-06 14:04:18
Opublikowane przez: Marek Kula