Przetarg z dnia 06.08.2020 r. na "Zakup
energii elektycznej na potrzeby Gminy
Kiełczygłów i jej jednostek
organizacyjnych"

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’.
Termin składania Ofert - 14 sierpnia 2020r. godz. 12:00
Poniżej dokumenty do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o Zamówieniu Nr 570690-N-2020

SIWZ "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych""

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik Nr 5 - Projekt Umowy

Załącznik Nr 5.1 - Załącznik Nr 1 do projektu umowy

Załącznik Nr 6 - Wykaz dostaw

Załącznik Nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9 - Informacja o podwykonawcach

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 11.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert Grmina Kiełczygłów

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21.08.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.10.2020r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-08-06 13:14:35.

Zobacz:
 Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus" .  Przetarg na "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kiełczygłów - Okupniki" .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2020r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 04.08.2020r. .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" -  . 
Data wprowadzenia: 2020-08-06 13:14:35
Opublikowane przez: Marek Kula