Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy
Kiełczygłów

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów".


Termin składania Ofert - 17 września 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie_o_zamówieniu_Zakup_Koparko_-_Ładowarki_dla_Gminy_Kiełczygłów

SIWZ - Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 do SWIZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik Nr 4 - GRUPA_KAPITALOWA

Załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Doświadczenie

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie RODO

Odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r. na pytania z dnia 13.09.2021r.

Kwota przeznaczona na zakup Koparko - Ładowarki

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-09-06 14:47:15 | Data modyfikacji: 2021-09-06 14:48:27.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-06 14:47:15
Data modyfikacji: 2021-09-06 14:48:27
Opublikowane przez: Marek Kula