Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie
Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2020 i
2022/2023

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023".


Termin składania Ofert - 16 grudnia 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dowóz dzieci do i ze szkół

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_1_-_FORMULARZ_OFERTY

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_2_-_OSWIADCZENIE

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_3_-_ZOBOWIAZANIE_PODMIOTU

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_4-_GRUPA_KAPITALOWA

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_5_-POSTANOWIENIA_UMOWY

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_6_-_DOSWIADCZENIE_ZAWODOWE

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_7-_OSWIADCZENIE_RODO

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_8_-_OSWIADCZENIE_WYKONAWCOW

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_9_WYKAZ_AUTOBUSÓW

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_10_-_WYKAZ_OSÓB

ZP.271.16.2021.GK_-_ZAL_NR_11_-_ Identyfikator postępowania na miniPortalu

Finansowanie zadania - Dowóz dzieci do szkół

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-02 11:23:28 | Data modyfikacji: 2021-12-03 13:12:32.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-12-02 11:23:28
Data modyfikacji: 2021-12-03 13:12:32
Opublikowane przez: Marek Kula