UCHWAŁA NR XXXIV/210/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/211/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIV/212/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

UCHWAŁA NR XXXIV/213/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIV/214/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieg

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:15:59.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:15:59
Opublikowane przez: Marek Kula