> sesja 2

sesja 2

 
Uchwała II/10/2002 ws. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:00:53 | Data modyfikacji: 2003-07-02 15:07:44.
 
Uchwała II/11/2002 ws. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:02 | Data modyfikacji: 2003-07-02 15:08:27.
 
Uchwała II/12/2002 ws. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:08 | Data modyfikacji: 2003-07-02 15:09:17.
 
Uchwała II/13/2002 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:14 | Data modyfikacji: 2003-08-08 14:11:52.
 
Uchwała II/14/2002 ws. przyjęcia Programu Strategii Rozwoju Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:23 | Data modyfikacji: 2003-08-08 14:11:47.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:23
Data modyfikacji: 2003-08-08 14:11:47
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl